منوی دسته بندی

کلید شاسی معمولی

3State

کلید شاسی معمولی

با وجود امکان کنترل روشنایی با ریموت، اپلیکشن و تاچ پنل در خانه هوشمند، هنوز کلیدهای سنتی طرفدارهای بسیاری دارد. لذا وجود آن در کنار سایر ادوات کنترل روشنایی ضروری به نظر می رسد. به همین منظور در کنترلرهای اسپهان ، امکان کنترل با کلید سنتی نیز وجود دارد اما به جای کلید قطع و وصل از کلید شاسی استفاده می‌شود. این موضوع امکان تکرار کلید به صورت کلید تبدیل را در قسمت‌های مختلف ساختمان فراهم می‌سازد. برای مثال می‌توان همه کلیدها را در ابتدا و انتهای سالن قرار داد تا از هر دو سمت امکان کنترل همه کانال‌ها فراهم باشد.

پخش ویدیو