منوی دسته بندی

کنترل با ریموت

کنترل با ریموت

امکان ست کردن انواع ریموت 433 هرتز با دستگاه به صورت دلخواه وجود دارد. برای مثـال می‌توان از یک ریموت برای کنترل روشنایی‌ها به صورت تکی یا گروهی اسـتفاده کرد و سایر تجهیزات را نیز با همان ریموت کنترل نمود.