منوی دسته بندی

کنترل با اپلیکیشن

کنترل با اپلیکیشن

با استفاده از یک مبدل وای فای مانند برودلینک، کنترل کلیه تجهیزات از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است. به این ترتیب شما می‌توانید از هر بعد مسافتی که دسترسی به اینترنت داشته باشید تجهیزات خود را کنترل کنید.