منوی دسته بندی

کلید شاسی سناریو

SR

کلید شاسی سناریو

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که قصد ترک خانه را داشته باشید و برای خاموش کردن چراغ ها کل خانه را دور بزنید. یا برای ایجاد نور دلخواه خود در سالن یا اتاق چندین کلید را روشن و خاموش کرده باشید. در خانه هوشمند اسپهان برای حل این مشکل کلید حافظه و کلید سناریو طراحی گردیده است. در کنترلرهای اسپهان کلید حافظه، کلید شاسی است که با فشردن آن روشنایی های موجود در یک مکان مشخص در حالت حافظه قرار می گیرد و با زدن مجدد آن، آن روشنایی ها خاموش می شود. همچنین با نگه داشتن آن، وضعیت روشنایی ها در حافظه ذخیره می شود. کلید سناریو نیز مشابه کلید حافظه هست با این تفاوت که با فشردن آن، کلیه روشنایی های موجود در همه مکان ها خاموش می شود و با نگه‌داشتن آن، بارگذاری حافظه سناریو بر روی کلیه روشنایی های موجود اعمال می گردد.

پخش ویدیو