منوی دسته بندی

کلید شاسی حافظه

کلید شاسی حافظه

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که قصد ترک خانه را داشته باشید و برای خاموش کردن چراغ ها کل خانه را دور بزنید. یا برای ایجاد نور دلخواه خود در سالن یا اتاق چندین کلید را روشن و خاموش کرده باشید. در خانه هوشمند اسپهان برای حل این مشکل کلید سناریو و کلید حافظه طراحی گردیده است. در کنترلرهای اسپهان کلید سناریو، کلید شاسی است که با فشردن آن همه کانال های کلیه کنترلرهای موجود خاموش می شود و با نگه‌داشتن آن، بارگذاری حافظه سناریو بر روی کلیه کنترلرهای موجود اعمال می گردد. کلید حافظه نیز مشابه کلید سناریو هست با این تفاوت که با فشردن آن، حافظه مربوطه تنها در یک مکان خاص انجام می شود و سایر مکان ها بدون تغییر باقی می ماند.

پخش ویدیو