منوی دسته بندی

درباره ما

شرکت نیک آفرین اسپهان با شماره ثبت 48387 در سال 1391 با هدف قدم در راه تولید ملی تأسیس شد و با بهره گیری از دانش بومی پا در عرصه خانه هوشمند گذاشت. هدف اولیه این شرکت ارائه خانه هوشمند با قابلیت های کاربردی و با هزینه اقتصادی بود تا ساختمان ها برای بهره برداری از خانه هوشمند هزینه زیادی متحمل نشوند و کنترلرهای 8 کانال سری HA خود را به همین منظور طراحی کرده است. پنج روش کلید سنتی، کلید حافظه، کلید سناریو، ریموت کنترل و اپلیکیشن برای کنترل روشنایی ها و سایر تجهیزات ساختمان وجود دارد.